Wij zijn op vakantie!

Gebruik 'HOLIDAY15' voor 15% korting op je bestelling!

Let op: wij versturen je pakket pas vanaf 3 oktober 2022.

Algemene voorwaarden​

 1. Algemeen
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan in de webshop voor particulieren van Levi & Meli. Voor aankopen in onze B2B-webshop zijn andere voorwaarden van toepassing. Middels het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Groho / Levi&Meli, lees ze daarom goed voor het plaatsen van een bestelling. De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen die zijn gedaan na het plaatsen van een bestelling zijn uiteraard niet van toepassing op deze bestelling, tenzij de wet anders bepaalt. Bij vragen kan contact worden opgenomen via info@leviandmeli.nl.Levi & Meli is een handelsnaam van Groho.
  BTW-nummer: NL003310843B13
  KvK: 78264553
  Postadres: Tonnenbergerhout 7, 3845 HD Harderwijk
 2. Bestellen
  Bestellingen worden doorgaans binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. Wij streven ernaar de informatie op de website up-to-date te houden, maar desondanks kan het voorkomen dat een product niet meer voorradig blijkt te zijn. In dat geval wordt de klant zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt het aankoopbedrag retour gestort. Wanneer een bestelling niet binnen twee weken wordt verzonden, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.Wij behouden ons het recht voor om een bestelling (deels) te weigeren of annuleren, bijvoorbeeld wanneer bestelde producten niet voorradig blijken of bij vermoeden van misbruik (bijv. bij twijfelachtige creditcardbetalingen of veelvoudig retourneren).
 3. Prijzen en betaling
  Alle prijzen die getoond worden in de webshop zijn inclusief BTW. Fouten voorbehouden. Betalingen gaan via iDeal. De bestelling wordt verzonden nadat de betaling is ontvangen.De klant is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van correcte naam- en adresgegevens ten behoeve van het laten bezorgen van de bestelling. Eventuele risico’s en/of extra kosten die voortvloeien uit verkeerde of onvolledige adressering komen voor rekening van de klant.

  Persoonlijke kortingscodes mogen niet worden verstrekt aan derden en kunnen dus niet gebruikt worden door derden.

 4. Bezorging
  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Bestellingen worden doorgaans binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden en overschrijdt nooit meer dan twee weken, tenzij er sprake is van overmacht. Groho / Levi&Meli kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de bezorgdienst of douane.Pre-orders zijn een uitzondering en kunnen een langere levertijd hebben dan de algemene levertijd. Dit staat duidelijk bij het artikel.
 5. Overdracht van eigendom
  Het eigendom van de goederen wordt pas overgedragen nadat alle (betaal)verplichtingen van de klant zijn voldaan. Overdracht van eigendom en verantwoordelijkheid voor de goederen vindt plaats op het moment dat de goederen worden afgeleverd.
 6. Retourneren
  Consumenten hebben het recht om, zonder opgaaf van reden, hun bestelling te annuleren of retourneren (herroepen) binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van levering. De consument moet zijn/haar wens tot retournering te kennen geven via info@leviandmeli.nl en de retour-instructies van Groho / Levi&Meli opvolgen. Retouren die niet binnen 14 dagen zijn teruggestuurd, mogen worden geweigerd. Uit coulance kunnen we in sommige gevallen echter besluiten om de producten toch retour te nemen in ruil voor shoptegoed. Nieuwe aankopen van dat shoptegoed komen niet opnieuw in aanmerking voor retourneren.Indien de consument onze retourinstructies niet wenst te volgen, dan is het herroepen van de volledige order ook mogelijk door het afgeven van een ondubbelzinnige verklaring (middels modelformulier voor herroeping), waarin de consument te kennen geeft gebruiken te willen maken van het herroepingsrecht.

  Goederen moeten ongebruikt, ongewassen, onbeschadigd en met aangehechte labels worden geretourneerd. Als geretourneerde goederen toch schade of gebruikssporen bevatten, dan behouden wij ons het recht om waardevermindering in rekening te brengen op het te retourneren aankoopbedrag.

  De consument is verantwoordelijk voor de retourzending van de goederen en de risico’s en kosten hiervoor. Als de retourinstructies van Groho / Levi&Meli worden opgevolgd zal het aankoopbedrag normaliter binnen 7 werkdagen (doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen) na ontvangst van de geretourneerde goederen worden teruggestort middels dezelfde methode(s) waarmee de betreffende bestelling werd betaald.

  Cadeaukaarten en andere maatwerkproducten zijn uitgesloten van het retourrecht. Goederen die (deels) met een cadeaukaart zijn betaald kunnen wel geretourneerd worden, het hiervoor gebruikte tegoed wordt dan teruggestort op de cadeaukaart.

  Wanneer ‘gratis verzenden’ (oftewel 100% korting op de verzendkosten) van toepassing was op de order en het totale orderbedrag na verwerking van retouren komt lager uit dan de minimum orderwaarde die in aanmerking komt voor gratis verzenden, dan kunnen de alsnog verschuldigde verzendkosten worden verrekend met de retourbetaling.

 7. Vragen, klachten en garantie
  Bij vragen of klachten kan contact orden opgenomen met info@leviandmeli.nl. Wij streven ernaar deze binnen 1-3 werkdagen te beantwoorden.Defecten aan artikelen dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst (maar uiterlijk 5 kalenderdagen) te worden gemeld via info@leviandmeli.nl, indien mogelijk met foto’s van het defect. Een defect artikel zal dan worden omgeruild of retour genomen.

  Voor gebreken die pas later aan het licht konden komen, bieden wij drie maanden garantie. Deze garantie dekt bijvoorbeeld (productie)fouten, maar geen slijtage die past bij normaal gebruik, vlekken ontstaan door opbergen of drogen in zonlicht, of een normale krimp (tot 5% krimp voor katoen, of in sommige gevallen iets meer wanneer dat is aangegeven in het waslabel en op de site). Garantie komt te vervallen indien de artikelen zijn aangepast, anders dan bedoeld zijn gebruikt of wanneer de instructies in het waslabel niet goed zijn opgevolgd.

 8. Privacy
  Groho / Levi&Meli hecht waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt grote zorg om deze privacy te waarborgen. Informatie over klanten wordt niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor het correct afhandelen van de bestelling. Op de website worden cookies gebruikt en informatie ten behoeve van statistieken opgeslagen over het algemene bezoekersgedrag, welke worden gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet gebruikt om ze te herleiden naar individuele personen.Groho / Levi&Meli maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 9. Garantie
  De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Groho BV/ Levi&Meli) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Groho BV/ Levi&Meli. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 5 werkdagen na levering aan Groho BV/ Levi&Meli schriftelijk te worden gemeld. Indien het product beschadigd is krijgt u het geld retour. Artikelen uit de sale kunnen niet geruild worden. Mocht er toch iets mis mee zijn krijgt de klant het geld retour d.m.v. een tegoedbon naar keuze van Groho BV/ Levi&Meli.Groho / Levi & Meli behoudt ten allen tijde het recht om een bestelling te annuleren. Hierbij is zij de consument geen compensatie verschuldigd, tenzij de omstandigheden zodanig zijn dat dit redelijkerwijs kan worden verwacht.

  Indien er links voorkomen naar externe websites, dan is Groho niet aansprakelijk voor of gelieerd aan de inhoud van deze externe websites.

 10. Afbeeldingen en specificaties
  Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Levi & Meli gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 11. Overmacht
  Als Groho / Levi & Meli haar afspraken niet kan nakomen in verband met overmacht, zoals door weersomstandigheden, natuurrampen, etcetera, dan kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
 12. Copyright
  Alle informatie en beeldmateriaal op de website van Levi & Meli wordt beschermd door copyrights. Geen van deze gegevens of beelden mogen zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt, gedeeld, gereproduceerd of gekopieerd. Alle rechten, inclusief copyrights, blijven bij Groho BV / Levi & Meli. Alle gebruik van tekst en beeld anders dan voor persoonlijk gebruik is niet toegestaan.
 13. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden
  Door een bestelling te plaatsen bij Levi & Meli gaat de consument akkoord met de Algemene Voorwaarden en geeft aan kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden.

Ontvang 10% korting

Wees als eerste op de hoogte van nieuwe collecties, trends en aanbiedingen!