Wij zijn op vakantie!

20% korting op je bestelling!

Let op: wij versturen je pakket pas vanaf 25 september 2023.

Wij gaan op vakantie!

Bestellingen op donderdag 8 september voor 12.00 worden die dag nog verzonden. Bestellingen hierna worden pas verzonden vanaf 25 september

40% KORTING OP DE MOOISTE MERKLEDING!

Privacy Verklaring

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht, in het Engels afgekort GDPR. Om hieraan te voldoen is o.a. onze privacy verklaring ge-update. Omdat we transparantie en vertrouwen heel belangrijk vinden, zullen we in onze privacy verklaring niet alleen voldoen aan de minimale eisen van de nieuwe regelgeving, maar bovendien ons uiterste best doen om je zo uitgebreid mogelijk te informeren over hoe jouw gegevens worden gebruikt en bij welke partijen deze gegevens bekend kunnen worden. Het is daardoor wel een flink stuk tekst geworden, maar dankzij de kopjes kun je hopelijk snel de informatie vinden die je zoekt. Vind/denk je dat we in onze privacy verklaring toch nog dingen zijn vergeten of dat we deze nog zouden kunnen verbeteren, dan zijn jouw suggesties meer dan welkom! Laat het ons graag weten via …….

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groho verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bestellingen

Bij het plaatsen van een bestelling word je gevraagd de volgende gegevens te verstrekken, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de bestelling: Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres. Afhankelijk van het land waarin je woont, kunnen we ook vragen naar je telefoonnummer, welke soms op het pakket moet worden genoteerd voor bijvoorbeeld het verspoedigen van het inklaringsproces bij de douane.

Nieuwsbrief
Volgens de e-Privacy Regulation mogen bestaande klanten (via een nieuwsbrief) door ons worden benaderd met informatie over gerelateerde producten of diensten. Tijdens het bestelproces kun je aangeven of je wel of geen nieuwsbrief wil ontvangen. Ook als je (nog) geen klant bij ons bent kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief, namelijk via de pop-up op onze website. Ben je aangemeld voor de nieuwsbrief maar wil je dat later toch liever niet, dan kun je je hiervoor op elk moment afmelden door de opt-out link onderaan de nieuwsbrief te klikken, of (voor klanten) door in te loggen op jouw account en het vinkje weer uit te vinken. Wij versturen onze nieuwsbrieven via MailChimp, een organisatie die werkt conform de GDPR/AVG.

Webstatistieken

Daarnaast slaan wij bepaalde gegevens op die wij gebruiken voor statistische doeleinden en het optimaliseren van onze website, zoals internetbrowser, apparaat type, locatie, etcetera. Deze gegevens zullen geanonimiseerd zijn en niet te herleiden naar een natuurlijke persoon. Wij maken voor het analyseren van websitebezoeken gebruik van Google Analytics, waarbij IP-adressen worden geanonimiseerd en waarbij onze webstatistieken niet worden gedeeld met Google.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@philandphae.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groho verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij vragen over je bestelling.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Groho kan mogelijk jouw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en mogelijk zullen we deze in de toekomst ook kunnen gebruiken om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Groho verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Naast het afhandelen van bestellingen en alle daarbij horende doelen, omvatten bovenstaande doelen dus ook marketingdoeleinden. Het gerechtvaardigde belang hiervan is een commercieel belang, gericht zich op het informeren over ons merk en aanbieden van onze producten aan bezoekers en klanten en op het optimaliseren van (de manier van) ons aanbod. Dit zijn dan ook geen doeleinden waarvan jij niet redelijkerwijs kon verwachten dat we jouw gegevens hiervoor zouden gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groho neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van mensen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groho bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Ordergegevens zoals naam, adres en contactgegevens (email adres, in sommige gevallen telefoonnummer), alsmede betalingsgegevens die bij ons bekend worden op het moment dat je een bestelling plaats worden 7 jaar bewaard (de bewaartermijn voor de belastingdienst), of langer zolang je klant van ons bent. Dit met als doel jou van betere service te kunnen voorzien, bijvoorbeeld het kunnen inzien van jouw eigen orderhistorie. Wij zien je als klant totdat je aangeeft dat je niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tegelijkertijd als een vergeetverzoek opvatten.

Gegevens over activiteiten op onze website (zoals internetbrowser, apparaat type, locatie, etcetera) kunnen langere tijd worden bewaard voor statistische doeleinden. Echter, deze gegevens zullen geanonimiseerd zijn en niet te herleiden naar een natuurlijke persoon.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groho verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het postbedrijf dat jouw pakketje bezorgt of de Payment Service Provider voor het betaalverkeer. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, tenzij deze bedrijven al middels un algemene voorwaarden voldoen aan de GDPR/AVG. Groho blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij hiertoe noodzakelijke persoonlijke gegevens aan Mollie (payment service provider) en aan MyParcel, PostNL of DHL Parcel (voor de verzending). Daarnaast zijn bepaalde gegevens (noodzakelijkerwijs) inzichtelijk voor onze boekhouder / administratiekantoor en voor onze webdeveloper, met wie wij verwerkersovereenkomsten hebben gesloten. Andere externe partijen die gegevens voor ons verwerken, valideren of zouden kunnen inzien zijn o.a. een postcode API (voor het automatisch aanvullen van Nederlandse adressen), e-boekhouden (boekhoudpakket) en MailJet voor het versturen van de automatische mailtjes, bijvoorbeeld de mails met jouw orderstatus. Derden waarmee wij samenwerken hebben in een overeenkomst of in hu algemene voorwaarden vastgelegd dat zij handelen conform de GDPR/AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groho gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen of zorgen ervoor dat je niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houd er dan wel rekening mee dat de website daardoor mogelijker minder goed of minder prettig zal werken. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij gebruiken géén tracking cookies, die worden gebruikt om profielen te maken over jouw surfgedrag door de tijd heen en naar verschillende websites. We gebruiken alleen cookies die nodig zijn voor het goed laten functioneren of ter gebruik voor optimalisatie van onze website, waarvoor voorafgaande toestemming niet vereist is volgens de Autoriteit Consument & Markt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je bij ons een account aangemaakt door het plaatsen van een bestelling, dan kun je hierop inloggen om jouw emailadres, wachtwoord, naam- en adresgegevens zelf in te zien en te wijzigen.

Heb je je opgegeven voor onze nieuwsbrief, dan kun je die betreffende gegevens zelf direct inzien en wijzigen in de MailChimp omgeving, via een link onderaan de nieuwsbrieven zelf. Uiteraard mag je hiervoor ook contact met ons opnemen via info@leviandmeli.nl

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groho en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leviandmeli.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Groho wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groho neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding met een SSL-certificaat en we gebruiken secure Bcrypt hashing voor het opslaan van wachtwoorden. Met partijen die gegevens voor ons verwerken hebben wij een overeenkomst gesloten of anderszins vastgesteld dat zij voldoen aan de GDPR/AVG.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leviandmeli.nl

Ontvang 10% korting

Wees als eerste op de hoogte van nieuwe collecties, trends en aanbiedingen!